Behov for Massører i Norge

Her er et skriv som viser hvor mange som trengte Massører i løpet av en måned i November 2023. Det var 13 utlysninger! De søker etter kompetente Massører med diplom og godkjenning i NMF Norges Massasjeforbund. NOMAS er en av to skoler som er godkjent i NMF.

Artikkel om massasjeyrket, utdanning av massører i Norge og tanker rundt NOMASskolen.

En artikkel skrevet av Sissel Thoen Desember 2023.